Professor Məhəmməd Kərimov Professor Məhəmməd Kərimov

Professor Məhəmməd Kərimov

Kərimov Məhəmməd Məmmədəli oğlu 1980-ci ildə N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitunu Lenin təqayüdü ilə bitirmişdir.

1980-1983-cü illərdə təyinatla Sumqayit şəhərində 1 saylı xəstəxanada həkim-cərrah işləmişdir.

1983-cü ildən əmək fəaliyyətini Moskva şəhərində SSRİ Tibb Elmlər Akademiyasının A.V.Vişnevski adına Cərrahiyyə İnstitunda davam etdirmişdir.

1985-ci ildə həmin İnsititutda müsabiqə yolu ilə aspiranturaya daxil olmuş və 1988-ci ildə dünyaca məhşur damar cərrahı, akademik A. V. Pokrovskinin rəhbərliyi altında “Aşağı ətrafların damar mənşəli trofiki xoralarının idarəolunan abakterial mühitdə cərrahi müalicəsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiyə etmişdir.

Varikoz

Arteriyalar ürəkdən aldıqları, oksigen və qida maddələri ilə zəngin olan “yüngül” al-qırmızı arterial qanı, orqan və toxumalara daşıyırlar.

Tromboz

Dərin venaların trombozu - dərin venalarda qanın laxtalanması və trombun əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olan patoloji haldır.

Tromboflebit

Tromboflebit - dərialtı və səthi venalarda qanın laxtalanaraq trombun əmələ gəlməsidir. Bu xəstəlik daha çox aşağı ətraflarda rast gəlinir.

Babasil

Babasil xəstəliyi bu gün sivil dünyada surətlə artmaqda olan və bir çox insanların əmək qabiliyyətini kəskin azaldan, hətta əlilliyə gətirən tibbi - sosial problemdir.

Doppler müayinəsi

Son zamanlar işgüzar xanımların sayı artmaqdadır və buna baxmayaraq qadınlarımız evdarlıqlarını və fədakar ana olmaqlarını itirmirlər.

Damar ulduzcuqları

Damar ulduzcuqları (teleangioektaziyalar)-dəri daxili, qırmızı və ya göy rəngli, 0.1-0.5 mm diametrli kapilyarların genişlənməsi.

Hemangioma

Sadə (dəri səthində olur), kavernoz (dəri altında olur), kombinə olunmuş (dəri və dərialtı hissələrdən ibarət olur), qarışıq (müxtəlif hissələrdən ibarət olur).

Ateroskleroz

Ateroskleroz - bütün arteriyaların sistem xəstəliyi olub, dünya səhiyyəsində 1 saylı problem sayılır. Daha çox zədələdiyi damarın yerindən asılı olaraq müxtəlif ciddi fəsadlara səbəb olur.

Malformasiya

Malformasiya - normal fiziki inkişafdan istənilən formada yayınma, inkişaf anomaliyası olub, üzv toxumunun quruluş və funksiyasının kobud şəkildə pozulmasıdır.

Sertifikatlar

Hər hansı bir sualınız varsa, buyurun!